Disclaimer

Site Notice

Informacje zgodnie z § 5 TMG

medAspis GmbH
Grafenberger Allee 293
40237 Düsseldorf
Rejestr dłoni: HRB 85056
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Düsseldorf

Prezentowane przez dyrektorów zarządzających: Ralf Däinghaus

Kontakt

Phone: +49 221 61 66 66 34 66
E-mail: info@medaspis.com

VAT ID

Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży zgodnie z § 27 a ustawy o podatku od sprzedaży: DE321710652

Informacje dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej

Name and registered office of the insurer:
Hiscox SA
Arnulfstraße 31
80636 München
Zakres ubezpieczenia: na całym świecie z wyjątkiem USA/Kanada

Rozwiązywanie sporów w UE

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres e-mail można znaleźć powyżej w informacji o witrynie. Nie jesteśmy chętni lub zobowiązani do wzięcia udziału w postępowaniu rozstrzygającym spór przed sądem polubownym dla konsumentów.

Liability for Contents

Jako dostawcy usług ponosimy odpowiedzialność za zawartość tych stron internetowych zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Jednak zgodnie z § 8 do 10 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) usługodawcy nie są zobowiązani do stałego monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji ani do poszukiwania dowodów wskazujących na działania niezgodne z prawem. Obowiązek prawny usunięcia informacji lub zablokowania wykorzystania informacji pozostaje bez zmian. W takim przypadku odpowiedzialność jest możliwa tylko w momencie uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Nielegalne treści zostaną natychmiast usunięte w momencie, gdy się o nich dowiemy.

Liability for Links

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Nie mamy żadnego wpływu na zawartość tych stron internetowych, dlatego nie możemy zagwarantować ich zawartości. Dostawcy lub administratorzy stron, do których prowadzą odnośniki, są zawsze odpowiedzialni za własne treści. Strony, do których prowadzą odnośniki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie tworzenia odnośnika. Nielegalne treści nie zostały wykryte w momencie wstawiania linków. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie może być narzucona bez uzasadnionych przesłanek, że nastąpiło naruszenie prawa. Nielegalne linki zostaną natychmiast usunięte w momencie, gdy się o nich dowiemy.

Prawo autorskie

Zawartość i kompilacje opublikowane na tych stronach internetowych przez dostawców podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, dystrybucja, jak również wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza zakresem prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron internetowych jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego. Komercyjne wykorzystanie naszych treści bez zgody autora jest zabronione. Prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane, o ile treści na tych stronach internetowych nie pochodzą od dostawcy. Wkład osób trzecich na tej stronie jest oznaczony jako taki. Jeśli jednak zauważysz jakiekolwiek naruszenie prawa autorskiego, poinformuj nas o tym. Takie treści zostaną natychmiast usunięte.