Skanowanie archiwum

MedAspis Użytkownik końcowy Poradnik

 

Skanowanie archiwum

W Archiwum będą przechowywane wszystkie skany starsze niż 40 dni. Użytkownik może filtrować informacje i pobierać je w formacie Excel, CSV lub PDF.